İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata dair istediğiniz konuya yönelik dosyayı aşağıdaki linklere tıklayarak indirebilirsiniz.

4857 Sayılı İş Kanunu
6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
Asbestle Çalışmalarda Sağlık Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
Çalışanların İSG Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Revize)
Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik
Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılması Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Ekranlı Ekipmanlarla Çalışmalarda Sağlık Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil edilen İdari para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik
Gebe ve Emziren Kadınların Çalışma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk yurtları Hakkında Yönetmelik
Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik
Hijyen Eğitimi Yönetmeliği
İSG İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına ilişkin Tebliği
İSG Kurulları Hakkında Yönetmelik
İSG Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Güvenlik Şartları Hakkında Yönetmelik
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki ve Sorumluluklarında Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
İş Hijyeni Ölçüm Test ve Analizi Yapan Lab.Hakkında Yönetmelik
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik
İs Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
İş Yeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Güvenlik Önlemlerine İlişikin Yönetmelik
İş Yeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
İş Yerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Kişisel Koruyucu Donanımların İş Yerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
KKD'lar Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ
Maden İş yerlerinde İSG Yönetmeliği
Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami 7,5 saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik
Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıfta yer alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik
Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliği
Tozla Mücadele Yönetmeliği
Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği
Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Gvenliği Yönetmeliği