RİSK ANALİZ EĞİTİMİ

İyi bir risk analizi yapabilmek için yolu ve yöntemleri çok iyi tanımak, geçmiş tecrübelerden doğru bir şekilde yararlanmak gerekir. Risk Analizi, Sadece İş güvenliği uzmanları değil işletmelerdeki her orta düzey yöneticinin bilmesi ve tanıması gereken bir süreçtir. Verilen bu eğitimler ile risk analiz yöntemleri, sahada yaşanabilecek risklerin tespiti, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi, ekiplerin kurulması vb. hususların ilgili personellere aktarılması sağlanmaktadır.Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 28512 sayılı “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ” hükümleri kapsamında firmamız bünyesinde Risk Analiz eğitimleri verilmektedir.