ACİL DURUM EĞİTİMLERİ ve TATBİKATLARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanmış olan 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 11'inci maddesinin (1) c bendinde, "Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişiler dikkate alınarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirilir, araç ve gereçleri sağlanarak eğitim ve tatbikatlar yaptırılır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmaları sağlanır" ibaresi yer almaktadır.
Aynı zamanda 19.12.2007 tarihinde 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Binaların Yangında Korunması Hakkında Yönetmelik” gereği tüm işletmelerin ekiplerin oluşturularak yangın eğitimi ve uygulamalı yangın tatbikatlarının en az yılda1 kez yapılmasını zorunlu kılınmıştır.


ÇET-KA GRUP bünyesinde bulunan uzmanlarımız ile kanunların getirdiği hükümler kapsamında Acil Durum Eğitimi ve Tatbikatlarını sektöre özgü binlerce firmanın yüzbinlerce çalışanına aralıksız vermeye devam etmektedir. Sizlere de hizmet vermekten memnuniyet duyarız.


EĞİTİMİN AMACI

İşletme ve çalışanların acil durumlarda neler yapması gerektiği, ekiplerin görev ve koordinasyonları, acil durum planı kapsamında operasyonların yönetilmesi, yürütülmesi sayesinde oluşabilecek maddi ve manevi kayıpların minimuma indirilmesi hedeflenmektedir.


KATILIMCI PROFİLİ

Mavi ve/veya beyaz yaka tüm personeller, yöneticiler

BELGELENDİRME

15.05.2013 tarihli Çalışanların İSG Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen usul ve şekil şartlarına uygun olarak eğitim sonunda katılımcılara Eğitim Katılım Belgesi verilir.

EĞİTİM KONULARI

 • Acil Durum Planı ve Değerlendirilmesi
 • Acil Durumların Belirlenmesi
 • Acil Durum Ekiplerinin Oluşturulması ve Görevleri
 • Acil Durum Müdahale Ekiplerinin Görev Yetki ve Sorumlulukları
 • Acil Durumlarda Kurtarma ve Müdahale Şekilleri
 • Acil Kaçış Yolları ve Tahliye Yöntemleri
 • Acil Durum Aydınlatmaları
 • Yaralı Taşıma Teknikleri
 • Depreme Hazırlık ve Depremde Acil Kaçış Durumları
 • İlkyardım ve Dogru Müdahale Yöntemleri
 • Yangının yapısı ve bileşenleri
 • Yangın söndürücülerin sınıflandırılması ve Teknik Özellikleri
 • Yanma, Yangın Üçgeni ve Yangın Sınıfları
 • Yangın Söndürme Maddeleri
 • Yangınla Mücadele Usulleri
 • Yangın Önleme ve Müdahale Şekilleri
 • Acil Durum &Yangın Tatbikatı