KAPALI ALANLARDA ÇALIŞMA EĞİTİMİ

Kapalı alanlar; Tamamen veya kısmen kapatılmış sınırlı bir hacmi olan, içerisinde sınırlı miktarda hava veya gaz bulunan ve doğal havalandırması bulunmayan çalışma alanlarıdır. Boru hatları, dehlizler, silolar, bacalar, kazanlar vb. ortamları kapalı alanlar olarak nitelendirebiliriz. Kapalı alanlarda yapılacak çalışmalarda oksijen yetersizliği, mekanik veya elektriksel tehlikeler, patlayıcı veya zararlı gaz, toz, buhar, duman gibi potansiyel tehlikeler bulunmaktadır. Bu tip alanlarda çalışma yapacak olan ekibin konu ile ilgili yeterli bilgiye, eğitime ve tecrübeye sahip olması çok önemlidir. Çalışma alanında yapılacak işe uygun tipte kişisel koruyucu donanımların kullanılması sağlanmalı ve içeride mümkün olduğunca kısa bir süre kalınması oluşabilecek kazaları miminize edecektir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 25426 sayılı “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri kapsamında firmamız bünyesinde kapalı alanlarda çalışma eğitimleri verilmektedir.
EĞİTİMİN AMACI

Çalışanları riskler, çalışma sahasında karşılaşılabilecek tehlikeler konusunda bilgilendirerek bu alandaki hataları minimuma indirmek, daha güvenli çalışmalarını sağlamak ve ülkemiz mevcut mevzuatları uyarınca yasal hak ve sorumlulukları ile yaptırımları konularında daha fazla farkındalık sağlamaktır.


KATILIMCI PROFİLİ

Mavi ve/veya beyaz yaka tüm personeller


BELGELENDİRME

15.05.2013 tarihli Çalışanların İSG Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen usul ve şekil şartlarına uygun olarak eğitim sonunda katılımcılara Eğitim Katılım Belgesi verilir.