EKED/ENERJİ İZOLASYONU EĞİTİMİ

Fabrika, atöyle vb. her türlü işletmelerin çalışma alanlarında büyük, küçük birçok kaza ya da ramak kala olayları yaşanmaktadır. Bu olayların kök sebep analizleri incelendiğinde makine / alet, kullanıcısı ve çevre arasındaki etkileşim sonucu birçok kazanın meydana geldiği görülmektedir. Yaşanan bu kazaların bu kazaların birçoğunda enerjinin kontrolsüz kullanımı, iletişim eksikliği, güvenlik önlemlerinin yetersizliği önemli rol oynar. İşte tam bu aşamada EKED (Etiketle – Kilitle – Emniyete al – Dene ) tüm tesislerde kurulması ve kullanılması gereken bir sistemdir. Bu sistemin kurulumu, işleyişi ve sürdürülebilirliği ancak bu eğitimler ile mümkün kılınabilir.
Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 25426 sayılı “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri kapsamında firmamız bünyesinde EKED/ Enerji İzolasyonu eğitimleri verilmektedir.EĞİTİMİN AMACI

Personelleri, yapılacak çalışmalarda etiketleme-kilitleme yöntemleri, kullanılacak ekipmanlar, uygulama biçimleri, riskler, çalışma sahasında karşılaşılabilecek tehlikeler konusunda bilgilendirerek bu alandaki hataları minimuma indirmek, daha güvenli çalışmalarını sağlamaktadır.KATILIMCI PROFİLİ

Mavi ve/veya beyaz yaka tüm personeller


BELGELENDİRME

15.05.2013 tarihli Çalışanların İSG Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen usul ve şekil şartlarına uygun olarak eğitim sonunda katılımcılara Eğitim Katılım Belgesi verilir.