İŞ GÜVENLİĞİ FARKINDALIK EĞİTİMİ

Bir işletmede iş güvenliğinin ilk halkasını yönetim oluşturur. Eğer sistemde İSG ye inanmayan, ikna olmayan bir işveren veya yönetici var ise o işletmede iyi bir İSG uygulamasından bahsetmek mümkün değildir. Bu eğitimde Üst- Orta yönetim kademesindeki yöneticilerin İSG süreçlerini tanımalarını ve aynı zamanda işletmeye kurumsal bir İSG yapısının kazandırılması sağlamaktadır.



EĞİTİMİN AMACI

İş Güvenliğinin önemi, işletmelere kazandırdıkları, iş güvenliği kültürü, iş kazalarının maddi ve manevi sonuçları vb. konularda farkındalık oluşturarak iş güvenliğine bakışın olumlu yönde değişmesi sağlanmaktadır.


KATILIMCI PROFİLİ

Yönetici ve/veya beyaz yaka tüm personeller