KAZA KÖK SEBEP ANALİZ EĞİTİMİ

Yaşanmış bir kazanın bir daha tekrarlanmaması, İSG uygulamalarında atlanmış dikkat edilmemiş bir durumun olup olmadığı, kazazedenin yahut kazanın meydana geldiği yerde kazadan dolaylı veya dolaysız etkileşim içinde olan personellerin, “RUTİN DIŞINA ÇIKAN” her durumun titizlikle araştırılmasını sağlayan bir eğitimdir. Buradaki en önemli nokta bu tekniklerin iyi kullanılması ve öğrenilmesidir.


Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 25426 sayılı “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri kapsamında firmamız bünyesinde Kaza kök neden eğitimleri verilmektedir.