TEMEL İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

ÇET-KA GRUP 1999 Yılından beri farklı sektörlerde kazanmış olduğu bilgi birikimiyle; Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş İSG profesyonelleri ile 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 25426 sayılı “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri kapsamında TEMEL İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ Eğitimlerini sektöre özgü binlerce firmanın yüzbinlerce çalışanına aralıksız vermeye devam etmektedir.EĞİTİMİN AMACI

Çalışanları mesleki riskler, çalışma sahasında karşılaşılabilecek tehlikeler konusunda bilgilendirerek bu alandaki hataları minimuma indirmek, daha güvenli çalışmalarını sağlamak ve ülkemiz mevcut mevzuatları uyarınca yasal hak ve sorumlulukları ile yaptırımları konularında daha fazla farkındalık sağlamaktır.EĞİTİM SÜRELERİ

Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar içinde;

 • Az tehlikeli işyerleri için en az 3 yılda 8 saat,
 • Tehlikeli işyerleri için en az 2 yılda 12 saat,
 • Çok tehlikeli işyerleri için en az yılda 16 saat

olarak her çalışan için düzenlenir.


KATILIMCI PROFİLİ

Mavi ve/veya beyaz yaka tüm personeller, yöneticiler


BELGELENDİRME

15.05.2013 tarihli Çalışanların İSG Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen usul ve şekil şartlarına uygun olarak eğitim sonunda başarı oranı en az %60 olan katılımcılara Eğitim Katılım Belgesi verilir.


EĞİTİM KONULARI

1. Genel Konular

 • Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler
 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
 • İşyeri temizliği ve düzeni
 • İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar2. Sağlık Konuları

 • Meslek hastalıklarının sebepleri
 • Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması
 • Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri
 • İlkyardım3. Teknik Konular

 • Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri
 • Elle kaldırma ve taşıma
 • Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
 • Ekranlı araçlarla çalışma
 • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri
 • İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması
 • Güvenlik ve sağlık işaretleri
 • Kişisel koruyucu donanım kullanımı
 • İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü
 • Tahliye ve kurtarma