RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Risk değerlendirmesi, işletmelerde sistematik metotlarla çalışma ortamı, şartları, makine ve tesisat, kullanılan malzemeler ile çevrede var olan tehlikeleri belirlemek, bu tehlikelerden kaynaklanan riskleri ortaya çıkarmak ve kontrol etmek için uygun yöntemler kullanılarak yapılan çalışmalardır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 29.12.2012 Tarih ve 28512 Sayılı ‘İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği ’ yayınlanmıştır. Yönetmelik ile birlikte tüm işletmeler için risk değerlendirmesi yaptırılıp raporlanması zorunlu hale getirilmiştir.

Bir işletmenin iş sağlığı ve güvenliğini iyileştirme adına atacağı en önemli adımlardan olan risk analizi ayrıca belediyelerden alınacak işyeri ruhsatı başvurularında olası işletme denetimlerinde vb. ilk talep edilen belgelerden biridir. Bu belgeyi ibraz edemeyen işyerlerinde ruhsat işlemleri tamamlanamamakta. Olası denetimlerde uygunsuzluk yazılarak idari para cezaları uygulanmaktadır.

ÇET-KA GRUP, bünyesinde bulunan A-B-C Sınıfı İş güvenliği profesyonelleri ile İş kazaları ve meslek hastalıkları risklerini önlemek, işletmenizin iş güvenliği ihtiyaçlarını göz önüne alarak yönetmelik kapsamında risk değerlendirmesinin hazırlanıp raporlanması konusunda sizlere hizmet vermektedir.

RİSK DEĞERLENDİRMESİ HANGİ DURUMLARDA YENİLENMELİDİR?

  • İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.
  • İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi.
  • Üretim yönteminde değişiklikler olması.
  • İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.
  • Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.
  • Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.
  • İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması.
  • İşyerinde herhangi bir değişiklik olmamasına karşın Çok Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 2 Yılda bir, Tehlikeli sınıfta 4 yılda bir, Az tehlikeli sınıfta ise 6 yılda bir yenilenmesi gerekmektedir.