Ayda kaç saat İSG profesyoneli çalıştırmakla yükümlüsünüz?İş Güvenliği Uzmanı Çalışma Süresi Hesaplama
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumlulukları ve Eğitimleri hakkındaki Yönetmelik (30.04.2015 R.G. 29342) kapsamında iş güvenliği uzmanları görevlerini yerine getirmek için aşağıdaki tabloda belirtilen süre çerçevelerinde görev yaparlar;

İşyeri Tehlike Sınıf Her Bir Çalışan İçin Verilecek Hizmet Süresi Tam Zamanlı İş Güvenliği Uzmanı Bulundurmak İçin Gereken Kişi Sayısı **
Az Tehlikeli 10 dakika / ay 1000 çalışan için 1 tam zamanlı uzman
Tehlikeli 20 dakika / ay 500 çalışan için 1 tam zamanlı uzman
Çok Tehlikeli 40 dakika / ay 250 çalışan için 1 tam zamanlı uzman
* Az tehlikeli sınıfta her 1000 kişi için, tehlikeli sınıfta her 500 kişi için, çok tehlikeli sınıfta her 250 kişi için tam zamanlı, tehlike sınıfına uygun belgeli en az 1 iş güvenliği uzmanı bulundurulması zorunludur.


İşyeri Hekimi Çalışma Süresi Hesaplama
İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumlulukları ve Eğitimleri hakkındaki Yönetmelik (20.07.2013 R.G. 28713) kapsamında işyeri hekimlerinin görevlerini yerine getirmek için aşağıdaki tabloda belirtilen süre çerçevelerinde görev yaparlar;

İşyeri Tehlike Sınıf Her Bir Çalışan İçin Verilecek Hizmet Süresi Tam Zamanlı İş Güvenliği Uzmanı Bulundurmak İçin Gereken Kişi Sayısı **
Az Tehlikeli 5 dakika / ay 2000 çalışan için 1 tam zamanlı işyeri hekimi
Tehlikeli 10 dakika / ay 1000 çalışan için 1 tam zamanlı işyeri hekimi
Çok Tehlikeli 15 dakika / ay 750 çalışan için 1 tam zamanlı işyeri hekimi
**Az tehlikeli sınıfta her 2000 kişi için, tehlikeli sınıfta her 1000 kişi için, çok tehlikeli sınıfta her 750 kişi için tam zamanlı, en az 1 işyeri hekimi bulundurulması zorunludur. Belirlenen sınıflardaki sayıların tam katlardan fazla olması halinde belirlenmiş kişi başı süre hesaplama metoduyla, belirtilen ölçütlere uygun olacak şekilde yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.


Diğer Sağlık Personeli Çalışma Süresi Hesaplama
Diğer Sağlık Personelleri Görev, Yetki, Sorumlulukları ve Eğitimleri hakkındaki Yönetmelik (20.07.2013 R.G. 28713) kapsamında görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar. Tam süreli işyeri hekiminin görevlendirildiği işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirme zorunluluğu bulunmamaktadır.

İşyeri Tehlike Sınıf İşyerinde Çalışan Personel Sayısı Her Bir Çalışan İçin Verilecek Hizmet Süresi
Çok Tehlikeli 10 ile 49 arası çalışan personeli bulunan işyerlerinde 10 dakika / ay
Çok Tehlikeli 50 ile 249 arası çalışan personeli bulunan işyerlerinde 15 dakika / ay
Çok Tehlikeli 250 ve üzeri çalışan personeli bulunan işyerlerinde 20 dakika / ay