DENETİMLER

Dünya genelinde iş kazalarının nedenlerinden biri denetim yetersizlikleri olarak kabul edilmektedir. Yapılan araştırmalara göre işyerlerinde yapılan denetimlerin sıklığı iş kazası sayılarının azalmasını sağlamaktadır.

1999 yılından itibaren iş sağlığı ve güvenliği alanında danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunan ÇET-KA Grup, bağımsız bir kuruluş olarak Ulusal veya Uluslararası mevzuatlar kapsamında iş sağlığı ve güvenliği açısından değerlendirilmeye ihtiyaç duyulan tüm noktalarda sizlere hizmet vermeye devam etmektedir.


Firma içinde İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin uygulanıp uygulanmadığını, işlerliğini, aksayan yönlerini tespit ve kontrol etmek, gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak amacıyla denetimler yaparak tespitlerimizi Türkçe / İngilizce raporlar halinde sizlere sunmaktayız.