ACİL EYLEM PLANI

Acil durum planı, işletmelerin karşılaşabilecekleri acil durumlarda olası bir tehlikenin yaşanmasını önlemek, önlenemeyen tehlikelerin ise zarar görmeden veya en az zararla bertaraf edilmesi konusunda hazırlanan yazılı plandır. Acil durum planları işletmeye özel olarak hazırlanıp, işletme bünyesinde bulunan personellerin görevlerini acil durumlarda izlenecek yolu, prosedürü belirtmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 18.06.2013 Tarih ve 28681 Sayılı ‘İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik ’ yayınlanmıştır. Yönetmelik ile birlikte tüm işletmeler için acil durum planı yaptırılıp raporlanması zorunlu hale getirilmiştir.

ÇET-KA GRUP, bünyesinde bulunan A-B-C Sınıfı İş güvenliği profesyonelleri ile olası acil durumlarda yaşanabilecek tehlikeleri tespit edip önlem almak, izlenecek yolların belirlenmesi vb. işletmenizin ihtiyaçları göz önüne alarak yönetmelik kapsamında acil durum planının hazırlanıp raporlanması konusunda sizlere hizmet vermektedir.

ACİL DURUM PLANI NE ZAMAN YENİLENMELİDİR?

  • Çok tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinde 2 yılda bir
  • Tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinde 4 yılda bir
  • Az tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinde 6 yılda bir
  • Yukarıda belirtilen sürelerden bağımsız olarak hazırlanmış olan plan dahilinde acil durumları etkileyebilecek veya yeni acil durumların ortaya çıkmasına neden olacak değişikliklerin meydana gelmesi halinde etkinin büyüklüğüne göre acil durum planı tamamen veya kısmen yenilenir.