çetka slider
 • Mühendislik Hizmetleri
 • 25.04.2013 Tarihli ‘İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ‘ paralelliğinde İş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk kullanımından önce ve her yer değişikliğinde ekipmanı periyodik kontrolleri İsg Uzmanı Makine mühendisleri veya Elektrik Mühendislerimiz tarafından yerinde kontrol edilerek ve teste tabi tutularak , doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenir. Böylece gerek iş ekipmanlarının kullanımına yönelik yasal bir gereklilik karşılanmış ve en önemlisi Çalışanlar, kendileri kullanmasalar bile çalışma alanında veya işyerinde bulunan iş ekipmanlarının kendilerini etkileyebilecek tehlikelerinden ve iş ekipmanı üzerinde yapılacak değişikliklerden kaynaklanabilecek tehlikelerden haberdar edilir, ekipmanın kullanım durumu uzman çalışanlar tarafından onaylanır. İş yerlerinde bulunan tüm ekipmanlar aşağıda belirtildiği şekilde periyodik kontrol ve testten geçirilerek işveren / vekiline raporlanır.

  EKİPMAN ADI

  KONTROL

  PERİYODU (Azamire)


  İlgili standardın ön- gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile

  PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ


  (İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)

  Buhar kazanları

  Standartlarda süre

  belirtilmemişse

  1 Yıl


  TS 2025 ve TS EN 13445-5 standartlarında

  belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

  Kalorifer kazanları

  Standartlarda süre

  belirtilmemişse

  1 Yıl

  TS EN 12952-6 standardında belirtilen kriterlere

  ygun olarak yapılır.

  Taşınabilir gaz tüpleri

  (Dikişli, dikişsiz)

  Standartlarda süre belirtilmemişse

  3 Yıl

  TS EN 1802, TS EN 1803, TS EN 1968, TS EN

  13322, TS EN 14876, TS EN ISO 9809 ve TS EN

  ISO 16148 standartlarında belirtilen kriterlere

  uygun olarak yapılır.

  Taşınabilir asetilen tüpleri

  TS EN 12863

  standardında belirtilen sürelerde

  TS EN 12863 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

  Manifoldlu asetilen tüp demetleri

  Standartlarda süre

  belirtilmemişse

  1 Yıl

  TS EN 12755 ve TS EN 13720 standartlarında

  belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

  Manifoldlu tüp demetleri

  Standartlarda süre

  belirtilmemişse

  1 Yıl

  TS EN 13385 ve TS EN 13769 standartlarında

  belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

  Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG, ve

  benzeri) (yerüstü)

  10 Yıl

  TS 55, TS 1445, TS 1446, TS EN 12817 ve TS

  EN 12819 standartlarında belirtilen kriterlere

  uygun olarak yapılır.

  Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG, ve

  benzeri) (yer altı)

  10 Yıl

  TS EN12817, TS EN 12819 standartlarında

  belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

  Kullanımdaki LPG tüpleri

  Standartlarda süre belirtilmemişse

  1 Yıl

  TS EN 1440:2008+A1:2012, TS EN 14767,

  TS EN 14795, TS EN 14914 standartlarında

  belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

  Basınçlı hava tankları

  Standartlarda süre

  belirtilmemişse

  1 Yıl

  TS 1203 EN 286-1, TS EN 1012-1:2010, TS EN

  13445-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

  Kriyojenik tanklar

  TS EN:13458 – 3 standardında belirtilen sürelerde.

  TS EN 1251-3, TS EN:13458 – 3, TS EN 13530-3

  ve TS EN 14197-3, standartlarında belirtilen

  kriterlere uygun olarak yapılır.

  Tehlikeli sıvıların bulunduğu tank

  ve depolar

  10 Yıl

  API 620, API 650, API 653, API 2610

  standartlarda belirtilen kriterlere uygun olarak

  yapılır.

  Buhar kazanları

  Standartlarda süre

  belirtilmemişse

  1 Yıl


  TS 2025 ve TS EN 13445-5 standartlarında

  belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

  (1) LPG tanklarında bulunan emniyet valfleri ise 5 yılda bir kontrol ve teste tabi tutulur.

  (2) Seyyar veya sabit kompresör hava tankları ile basınçlı hava ihtiva eden her türlü kap ve bunların sabit donanımı.

  (3) Kademeli sıkıştırma yapan kompresörlerin her kademesinde hidrostatik basınç deneyi, basınçlı hava tankları ile bunların sabit donanımlarının, o kademede müsaade edilen en yüksek basıncının 1,5 katı ile yapılır.

  (4) Tehlikeli sıvılar: aşındırıcı veya sağlığa zararlı sıvılardır.

  (5) Tahribatsız muayene yöntemleri kullanılır.


  (*) Periyodik kontrol süreleri API 510 standardı esas alınarak belirlenen basınçlı ekipmanlarda; basınçlı ekipmandaki içerik (basınç ve benzeri) kayıpları ile korozyon gibi nedenlerle meydana gelen bozulmalar dikkate alınarak yapılan risk değerlendirmesi ve yönetimi çerçevesinde belirlenen periyodik kontrol süreleri, ekipmanın kalan ömrünün yarısını ve her halükarda beş yılı aşmaması gerekir.

  (**) Periyodik kontrol kriteri için referans olarak tabloda belirtilen standartlar örnek olarak verilmiş olup burada
  belirtilmeyen ya da Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yayımlanan konuyla ilgili standartların da dikkate alınması gerekir.