Çet-Ka Yönetim Kurulu
 • Biz Kimiz ?
 • 1999 Yılında İSG Danışmanlık Şirketi olarak; eski ÇSGB Müfettişi A Sınıfı İSG Uzmanı Mehmet ÇETİNKAYA tarafından kurulan firmamız bugün itibariyle Ankara Merkez , Van Şube , Kocaeli Ortaklı Şube , Istanbul İrtibat ofisi şeklinde farklı uzmanlık dallarında Elektrik, Kimya, Makine ,Jeoloji, İnşaat, Çevre Mühendisleri , İsg Teknikerleri , iş yeri hekimleri ,sağlık personelleri ve yönetim kadrosundan oluşan geniş bir kadroyla çalışmalarına devam etmektedir.


  Ortak Sağlık Güvenlik Birimimiz bünyesinde faaliyet alanınıza en uygun nitelikte ve sizlere opsiyonel olarak en fazla desteği sağlayacak İSG Uzmanları ve İş Yeri Hekimleri sizlere ortak paylaşımlar neticesinde görevlendirilecektir.


  İş tecrübesi olarak kazanılan 15 yıl boyunca ; 6000’e yakın Risk Analizi , 3000’e yakın Acil Eylem Planı ve ortalama 60.000 personelin İş Güvenliği eğitimlerini gerçekleştiren firmamız referansları için ilgili bölüme bakabilir; firmamızla ayrıca irtibata geçebilirsiniz.Güvenli Yarınlar İş Güvenliği ile Başlar
 • Çalışmalarımızın yasal dayanağını oluşturan Ulusal ve Uluslararası Kanun,Tüzük , Yönetmelik ve Direktiflerden Bazıları ;
 • · Uluslararası Çalışma Örgütü -International LaborOrganisation (ILO)
 • · Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
 • · AB ve Avrupa İSG Ajansı (OSHA)
 • · AB Direktifleri
 • · 4857 Sayılı İş Kanunu
 • · 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
 • · 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
 • · İSG Hizmetleri Yönetmeliği
 • · İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile O.S.G.B Hakkında Yönetmelik
 • · Kişisel Koruyucu Donanımların İş yerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
 • · Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer alan Çalışanların Mesleki Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
 • · İş yeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 • · İş Yeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
 • · Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
 • · Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
 • · Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 • · İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
 • · İSG Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
 • · İSG Kurulları Hakkında Yönetmelik
 • · Ulusal İSG Konseyi Hakkında Yönetmelik
 • · İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik
 • · İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Hakkında Yönetmelik
 • · Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik
 • · Çalışanların İSG Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 • · İş yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
 • · Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 • · Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
 • · Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik
 • · Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
 • · Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
 • · Tozla Mücadele Yönetmeliği
 • · Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik