çetka slider
  • Eğitim Hizmetleri
  • Eğitim hizmetleri kapsamında firma faaliyet alanına göre verilecek iş başı, mesleki ve peryodik iş güvenliği eğitimleri 6331 sayılı İSG Kanunu Madde 17 gereği ve 15.05.2013 tarihli çalışanların İSG Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde konusunda uzman A/B/C sınıfı iş güvenliği uzmanları ve mühendisler tarafından verilir.


    Telekominikasyon , inşaat , baraj ve hidroelektrik santral, rüzgar türbünleri , enerji nakil hatları, gemi inşaat sanayi ve tershane çalışmaları gibi özel uzmanlık ve mesleki yüksekte çalışma gerektiren konularda ise Industrial Rope Access Trade Association (IRATA) sertifikalı eğitmenlerimiz Yüksekte Çalışma ve İple Erişim Eğitimlerini vermektedir.Eğitim sonunda tüm katılımcılara personel özlük dosyasında saklanması maksadıyla Eğitim Katılım Belgesi ve çalışmaları sırasında yanlarında bulunması için Eğitim Katılım Cep Kartları verilmektedir.


    Şirketimiz bünyesi içinde yer alan Acil Tıp Teknisyenleri ve İşyeri Hekimi ile de Sağlık Bakanlığı onaylı İlk Yardımcı Sertifika Eğitimleri düzenlenmektedir.


    Firma faaliyet alanına ve talebine göre ergonomi, çevre, yangın, fiber optik kazı, radyo frekans, elektrik vb. eğitimlerde konusunda uzman mühendisler ve İSG teknikleri tarafından verilmektedir.Güvenli Yarınlar İş Güvenliği ile Başlar